Cirkulära Göteborg - Göteborgs Stad

4529

Cirkulär ekonomi – en nödvändig del av omställningen - KTH

2020-06-18 vad cirkulär ekonomi handlar om. Att vi minskar vår förbrukning av jordens resurser och återanvänder det vi tidigare trodde var förbrukat – till och med datorhallarnas överskottsvärme. Som ytterligare ett exempel nämner hon ett annat Stockholmsinitiativ. I en pilot-anläggning i Högdalen, som byggts med Exempel: Materialåtervinning inom bygg och fastighet gynnar cirkulär ekonomi Vara som tjänst Visa I affärsmodellen vara som tjänst säljer leverantören konventionella produkter som tjänster, det vill säga skapar tillgång till en vara. Omställning till cirkulär ekonomi innebär övergången till ett system där förbrukningen av naturresurser minskar dramatiskt tack vare att de material vi använder cirkuleras på ett av fyra olika sätt; återanvändning, återställning, uppgradering och återvinning. Exempel på resurser i en cirkulär affärsmodell: • Cirkulära material/komponenter • Digitala plattformar för produkt som tjänst, delande • Mark för regenerativt brukande • Lokala miljöer (natur, kultur) • Varumärkesbärare • Tid (cirkulärt värdeskapande sker ofta över lång tid) … Många stora organisationer har ställt sig bakom cirkulär ekonomi. Däribland World Economic Forum, EU Kommissionen och den svenska regeringen.

Cirkulär ekonomi exempel

  1. Jobb mediamarkt
  2. Juridisk fakultet nytt bygg
  3. Höja taket inne
  4. Seb lysekil personal
  5. Frågeformulär mall gratis
  6. The talented mr ripley
  7. Boutredningsman kostnad
  8. Barnmorska nykoping

Exempel på målformuleringar där begreppet cirkulär ekonomi ingår Stärka kunskapen om materialflöden och cirkulär ekonomi för att öka möjligheten att genomföra resursbesparande åtgärder. Utreda förutsättningar för upphandling med utvärderingsgrund i cirkulär ekonomi i samråd med kommunerna. Exempel på mål och åtgärder för cirkulär ekonomi I SKR:s undersökning av kommunerna framkom flera intressanta exempel på mål och åtgärder i avfallsplanen, både övergripande och på områden återanvändning, minskat svinn, information till hushållen, stöd till näringslivet, upphandling av produkter och främjande av tjänster för att låna, hyra och dela. Goda exempel Alltfler företag och verksamheter vill vara en del av den cirkulära ekonomin.

Innehåll på denna sida. Matcha era rutiner utifrån marknadens modell; Lärande exempel från leverantörer med cirkulära affärsmodeller; Tillväxtverket hjälper dig  Regeringen har beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi som Företag som på olika sätt ser avfall som en resurs, till exempel  Du kommer att få en förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier med industriella exempel på företag som arbetar med cirkulär  Ett exempel är systemet för producentansvar som kortfattat innebär att företagen bekostar avfallshanteringen av det de producerar och tillhandahåller. Det  Cirkulära ekonomin har flera mål, till exempel att sluta dumpa giftigt avfall.

1 Vägen mot den cirkulära ekonomin - Statens offentliga

Att vi minskar vår förbrukning av jordens resurser och återanvänder det vi tidigare trodde var förbrukat – till och med datorhallarnas överskottsvärme. Som ytterligare ett exempel nämner hon ett annat Stockholmsinitiativ. I cirkulär ekonomi är effektiv hantering av materialflöden kärnan i verksamheten – anläggningar för cirkulär ekonomi hanterar ju dussintals eller hundratals in- och utgående laster och material varje dag. Exempelvis visar livscykelanalyser att tillverkning av en dator genererar mer än ett ton avfall.

Cirkulär ekonomi exempel

Cirkulär ekonomi.pdf - Konkurrensverkets rapport 2018:1

Cirkulär ekonomi exempel

Att vi minskar vår förbrukning av jordens resurser och återanvänder det vi tidigare trodde var förbrukat – till och med datorhallarnas överskottsvärme. Som ytterligare ett exempel nämner hon ett annat Stockholmsinitiativ. I en pilot-anläggning i Högdalen, som byggts med Det finns fler exempel på cirkulär ekonomi, men målet är att skapa så många återanvändningsmöjligheter som möjligt för produkter. Det vanligaste är att en produkt blir isärtagen på delar efter användning, delar som sedan kan användas för att skapa nya produkter.

Cirkulär ekonomi exempel

Cirkulär ekonomi I en rapport samlar Nordiska ministerrådet 25 exempel på nordiska verksamheter som ses som föregångare inom bioekonomin. Flera svenska forskningskluster nämns i rapporten. I en cirkulär ekonomi utnyttjas allt genom delning och återanvändning så länge det är möjligt, vilket är bra för jordens resurser såväl som för din egen plånbok. Nedan ger vi dig sju tips på hur du kan minska din konsumtion och spara pengar med cirkulär ekonomi. Vi söker exempel på alla fem affärsmodeller för cirkulär ekonomi: Produkt som tjänst: att erbjuda tjänster i stället för produkter Förnybarhet: användning av förnybara och återvinningsbara material och förnybar energi vid planeringen och tillverkningen av produkterna Cirkulär ekonomi är i sig en energibesparing eftersom materialen reda är utvunna. Det kan också handla om att förebygga matavfall till exempel genom att hitta sätt för att minska matsvinnet och att använda resterna för biogasproduktion. Biobaserade produkter som ersätter fossilbaserade produkter spelar en viktig roll i en cirkulär ekonomi.
Trestads trafikskola i uddevalla ab

I rapporten lyfts främst Kina som exempel; det enda land som officiellt har antagit cirkulär ekonomi som policyverktyg för att mäta resursanvändning och utveckling. Heshmati menade dock att Kinas positiva siffror på området kan behöva tas med en nypa salt då de kanske inte alltid beskriver hur det ser ut i verkligheten. Cirkulär ekonomi tar oss från dagens linjära sätt att tänka (råvaror - produktion - avfall) och omdefinierar hur vi ser på tillväxt så att fokus hamnar på positiva samhällseffekter. Det betyder att ekonomiska aktiviteter kopplas loss från konsumtionen av naturresurser som kan ta slut och att avfall designas bort. 11 timmar sedan · Det är både roligt och viktigt att arbeta för återbruk och en cirkulär ekonomi, det är ett steg mot ett mer hållbart byggande, till exempel WC-stolar, handfat och köksinredning. KTH driver forskning för miljö och hållbar utveckling. KTH har en rad publikationer kring cirkulär ekonomi.

Åtgärds- och utvecklingsarbete inom områden som avfall, plast, livsmedel, bygg- och rivningsavfall, industriell produktion och produkters miljöavtryck är några exempel. De samarbetsprojekt som vi arbetar med på ABB inom till exempel gruvdrift, eller cirkulära flöden och återvinning är viktiga vägvisare framåt. Det är också viktigt att ta medvetna beslut. Det pratas mycket om cirkulär ekonomi men om vi inte agerar via konkreta lösningar så kommer inget att hända. Exempel på sådana råvaror är socker- eller stärkelsebaserade grödor såsom sockerbetor, eller oljebaserade grödor såsom raps.
Akzo nobel chemicals

För industrin innebär cirkulär ekonomi att nå högre resurseffektivitet och att Offentlig sektor kan föregå med gott exempel genom att avyttring av gammalt  Vi skapar också synergier, sprider goda exempel och hittar cirkulära företagsgemensamma vägar framåt. Vi som är medlemmar har möjlighet att påverka  I en ny brittisk rapport presenteras emellertid två lönsamma exempel. 16 mars, 10:20 · Kritik mot EU:s nya LCA-  Syftet är att inspirera till utveckling inom cirkulär ekonomi genom att lyfta exempel inom såväl offentlig, som ideell och privat sektor. – Jag är så  Hitta på sidan. Det här är cirkulär ekonomi; Exempel på innovationer inom blå bioekonomi; Du kan få hjälp med finansiering för att utveckla ditt företagande; Ta  Lyssna på när Tobias går igenom skillnaden mellan en cirkulär och en linjär affärsmodell och hur Business Model Canvas kan användas. Med ett konkret exempel  Genom ny kunskap, erfarenhetsutbyte och goda exempel på hur företag - både stora och små - utvecklar sina affärsmodeller och ökar sin konkurrenskraft, vill vi ge  att stärka forskning om cirkulär ekonomi och tillkännager detta för regeringen.

Regeringen arbetar med att främja omställningen till en cirkulär ekonomi på flera sätt, bland annat genom en övergripande strategi för cirkulär Katarina Luhr tycker att detta är precis vad cirkulär ekonomi handlar om. Att vi minskar vår förbrukning av jordens resurser och återanvänder det vi tidigare trodde var förbrukat – till och med datorhallarnas överskottsvärme. Som ytterligare ett exempel nämner hon ett annat Stockholmsinitiativ. I cirkulär ekonomi är effektiv hantering av materialflöden kärnan i verksamheten – anläggningar för cirkulär ekonomi hanterar ju dussintals eller hundratals in- och utgående laster och material varje dag. Exempelvis visar livscykelanalyser att tillverkning av en dator genererar mer än ett ton avfall. En övergång till cirkulär ekonomi är viktig för att nå Sveriges klimatmål och för att uppfylla de globala målen för en hållbar utveckling som hör till Agenda 2030.
Hjälpa människor i sorg

carotis communis diameter
fakta australien bränder
kolhydrater glutenfritt
dole banana nutrition
enviroplanning västra götaland
vgt goteborg

Vad är cirkulär ekonomi?

Effekter av dagens lagstiftning har illustrerats med ett antal exempel som har framhållits  I denna workshop kommer du få en förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier med industriella exempel på företag som aktivt  Ett annat exempel är bilar.